Conrack1410

497 tekstów – auto­rem jest Con­rack1410.

Gdy kładę się spać przy To­bie, nie modlę się do Boga,
Mój Bóg śpi obok mnie 

myśl • 26 czerwca 2018, 00:48

Naj­bliżej jest nam tam,
gdzie naj­da­lej sięga­my myślami. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 kwietnia 2018, 00:05

Miłość to sztu­ka mówienia
- dzień dob­ry, przed
- do widzenia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 kwietnia 2018, 01:13

Ta­ki jest świat
ja­cy ludzie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2018, 21:07

Aby móc być bogatym
mu­sisz umieć liczyć pieniądze
oraz liczyć na sa­mego siebie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2018, 23:32

Nie ważne kim się rodzisz,
ważne kim umierasz 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 lutego 2018, 16:47

Cieka­we czy Ci, którzy mówią, że mają ciężki cha­rak­ter, kiedy­kol­wiek go ważyli 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 stycznia 2018, 16:11

Naj­bliżej ideału są Ci,
którzy nie kryją swoich wad 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 stycznia 2018, 23:41

Naj­da­lej uciekają Ci,
którzy zaszli najbliżej 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:02

Poz­nałem Cię przypadkiem,
lecz niep­rzy­pad­ko­wo Cię pokochałem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 stycznia 2018, 21:56
Conrack1410

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 czerwca 2018, 00:48Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy kładę się spać [...]

28 kwietnia 2018, 10:25yestem sko­men­to­wał tek­st Najbliżej jest nam tam, gdzie [...]

28 kwietnia 2018, 00:06Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Najbliżej jest nam tam, gdzie [...]

27 kwietnia 2018, 17:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Miłość to sztu­ka mówienia - [...]

27 kwietnia 2018, 01:13Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Miłość to sztu­ka mówienia - [...]

26 kwietnia 2018, 21:07Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Taki jest świat ja­cy ludzie

9 lutego 2018, 16:28$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Aby móc być bo­gatym mu­sisz [...]

9 lutego 2018, 10:39oszi3 sko­men­to­wał tek­st Aby móc być bo­gatym mu­sisz [...]

8 lutego 2018, 23:43Zamyslonaprzezwieki sko­men­to­wał tek­st Aby móc być bo­gatym mu­sisz [...]

8 lutego 2018, 23:38M44G sko­men­to­wał tek­st Aby móc być bo­gatym mu­sisz [...]